Tarieven

Mis-stipendia

Hoogmis op zondag € 27,50
Gestichte jaardienst:
Voor 20 jaar in het weekend
Voor 10 jaar in het weekend
€ 550,00
€ 275,00
Uitvaart:
Deelnemer kerkbijdrage
Niet-deelnemer
gratis
€ 475,00
Avondwake:
Zonder Uitvaart € 250,00
Huwelijk:
Deelnemer kerkbijdrage
niet-deelnemer
gratis
€ 475,00
Jubileumdienst:
Deelnemer kerkbijdrage
Niet-deelnemer
€ 50,00
€ 300,00

 

Grafrechten

Een grafrecht wordt gevestigd door een schriftelijke overeenkomst met het bestuur, genaamd grafakte. Het grafrecht wordt verleend voor de duur van 20 jaren, welk recht met perioden van 10 jaar kan worden verlengd.

Tarieven:
€ 225,00 voor een enkel graf;
€ 350,00 voor een dubbel graf (dubbeldiep);
€ 25,00 voor een kindergraf;
€ 350,00 voor een urnennis;
€ 100,00 voor bijzetting van een asbus of urn in een bestaand urnengraf/-nis;
€ 325,00 voor een gedenksteen zonder graf.

Verlenging grafrecht:
€ 150,00 voor verlenging van het grafrecht met 10 jaar;
€ 175,00 voor verlenging van het grafrecht met 10 jaar voor een dubbelbreed graf;

Delven:
€ 575,00 voor alle graven. Enkel of dubbel, machinaal of handmatig.

[kento-splash-screen]