Algemene informatie

Doopvieringen

Aanmelden van een doop bij Parochiesecretariaat Horst 077-3981416

Uitvaart

Bij de voorbereiding van een uitvaart kan de familie of de uitvaartonderneming het beste eerst contact opnemen met het Parochiesecretariaat Horst (077-3981416). Wanneer bekend is, of er een priester beschikbaar is, dan contact opnemen met iemand van de contactgroep Lottum. Eerst aangewezen persoon is Maria Vergeldt (077-4631600 of 06-22700552). Zij neemt dan, al naar gelang de wensen van de nabestaanden, contact op met de Avondwakegroep, de koster, de acolieten, de kerksierders, de grafdelver enz. Indien niet bereikbaar, dan contact opnemen met Mieke Teluy (06-48125417).

Misintenties

Bij voorkeur schriftelijk in de brievenbus Hombergerweg 6. Graag 2 weken van tevoren. In het portaal van de kerk liggen hiervoor formulieren. Een Mis bestellen kan onder het kopje contact, of telefonisch 077-4631600. Betaling van Heilige Missen (€ 30,00) per kas of per bank op rekening NL62 RABO 01301.91.078.

[kento-splash-screen]