De Parochiekerk van Lottum

De eerste kerk van Lottum, een Romeins gebouw, stond aan de Maas bij een doorwaadbare plaats. Daar echter in de winter door de Maas de toegangspaden tussen dorp en rivier overstroomden, werd rond 1400 in de kom van het dorp een kerk gebouwd. Deze kerk werd uitgebreid onder leiding van Pastoor Kampers en in 1875 voltooid onder de bezielende leiding van Pastoor Oomen.

In de 2e wereldoorlog werd deze kerk op 23 november 1944 opgeblazen en totaal verwoest. 

De huidige kerk is in 1950 gebouwd op dezelfde plaats als de verwoeste kerk. 

De architect J. Franssen uit Roermond ontwierp het plan voor de huidige kerk, die werd gebouwd door de aannemers Peelen en Cuppen uit Horst. 

De inzegening en de ingebruikname vond plaats op 27 juli 1951.

Met de bouw van de toren, waarvoor Pastoor Kerbosch veel geld ingezameld heeft, werd begonnen in 1958 en deze werd opgeleverd in maart 1959.

[kento-splash-screen]