Kerkbijdragen

De kerk is van blijvende waarde.
De kerk, -in haar gebouwen, haar kloosters, haar kunst, haar teksten en haar muziek- is meer dan een optelsom van uiterlijkheden. Alles wat er is aan natuur, cultuur, productie en gemeenschap kan voor ons een verwijzing zijn naar het mysterie van God. Zo getuigden de bouwers van kathedralen en kerken van hun geloof door iets neer te zetten van blijvende waarde. Net zoals al diegenen die zich bij ‘hun’ kerk betrokken voelen en er zich op allerlei manieren voor inzetten.

De bijdrage die u betaalt wordt gebruikt voor de lopende kosten van de plaatselijke kerk. Het onderhoud van het gebouw, de verwarming, verlichting, personeelskosten, pastorale zaken, bijzondere vieringen. Het gaat om al die kosten die gemaakt moeten worden om de kerkdeuren open te houden en u en al die anderen welkom te heten.
Dat is van blijvende waarde.

Het tarief voor een huwelijksdienst en voor een begrafenis wordt niet gevraagd aan degenen, die (in de vier jaren voorafgaand) deelnemen aan de kerkbijdrage. Het bisdom Roermond adviseert de parochies als standaardbijdrage per gezin 1% van het netto inkomen te vragen met een minimumbedrag van € 100,00.

Ieder jaar wordt landelijk in de 3e en 4e week van januari de actie kerkbalans gehouden. In Lottum worden huis aan huis de enveloppen met de parochiegids en verdere informatie verspreid. We zien uw bijdrage graag overgemaakt op bankrekeningnummer NL15 RABO 01301 91 051 ten name van R.K. Kerk Lottum onder vermelding van kerkbijdrage.
Dan blijft onze kerk ook van blijvende waarde.