Algemene informatie

Doopvieringen

Aanmelden van een doop bij Parochiesecretariaat Horst 077-3981416.

Uitvaart

Bij de voorbereiding van een uitvaart kan de familie of de uitvaartonderneming het beste eerst contact opnemen met het Parochiesecretariaat Horst (077-3981416). Wanneer bekend is, of er een priester beschikbaar is, dan contact opnemen met iemand van de contactgroep Lottum. Er wordt dan, al naar gelang de wensen van de nabestaanden, contact opgenomen met de Avondwakegroep, de koster, de acolieten, de kerksierders, de grafdelver enz.

Misintenties

Bij voorkeur schriftelijk in de brievenbus Hombergerweg 6. Graag 2 weken van tevoren. In het portaal van de kerk liggen hiervoor formulieren. Een Mis bestellen kan onder het kopje contact, of telefonisch 077-4631600. Betaling van Heilige Missen per kas of per bank op rekening NL62 RABO 01301.91.078. Het tarief is vastgesteld op € 30,00.

[kento-splash-screen]