Organisatie Parochie Lottum

Kerkbestuur Federatie Maasdorpen:

Voorzitter: Pastoor Schreiber, Meerlo
Vice-voorzitter: Henny Renkens, Tienraij
Secretaris: Mieke Teluy-Brouwers, Lottum
Penningmeester: Piet Sanders, Grubbenvorst
Gebouwenbeheer: Erik Elbers, Swolgen
Bestuurslid: Jan van Dijk, Meerlo
Maarten van Dijck, Broekhuizenvorst
Vacant, Broekhuizen 
Coördinator en aanspreekpunt voor Lottum: Maria Vergeldt-Poels
Hombergerweg 6
Telefoon 077-4631600 
Mobiel 06-22700552 
Contactgroep Parochie Lottum: Anita Wekx-Coenders
Mieke Teluy-Brouwers
Floor Rutten-Trienekens
Maria Vergeldt-Poels

 

Kerkdiensten

Zondag om 9.00 uur.
Uitgezonderd speciale vieringen. Zie hiervoor de weekberichten onder actueel.

Kostergroep

Truus van Helden, Hoofdstraat 6, telefoon 077-4631874
Annie Aarts, Hombergerweg 4, telefoon 077-4631445
Anita Wekx, Zwaanenheike 15, 5973 PV Lottum, telefoon 06-44372869
Onderhoudsman van de kerk: Frans van Dijk, telefoon 077-4631686

Ledenadministratie:

Fried van de Maasakker
Mgr. Schravenlaan 25
5973 NH Lottum
Telefoon: 077-4632176

Kerkkoor:

Voorzitter: Door Coenders, Tel 077-4631841
Dirigent: Helma Rijbroek, Tel. 06-19873784
Organist: Manfred Nabben, Tel 077-4632470

Werkgroep gezinsmissen:

Contactpersoon: Mieke Teluy, telefoon 06-48125417
Medewerkers: Floor Rutten, Mieke Hoogveld.

Collectanten:

Contactpersoon: Mathieu Vosbeek, Tel. 077-4631586
Medewerkers: Ivo van de Voordt, Ben Opbroek

Lectorengroep:

Contactpersoon: Floor Rutten, Tel. 077-4632870
Lectoren: Piet Huijs, Heleen van de Laak, Karin Stammen, Agnes Achten, Mariet Verbeek

Werkgroep Kerksieren:

Contactpersoon: Jo Rutten-Daniëls, telefoon 077-4631957
Leden: Nellie Hovens, An Verbong, Toos Muijsers, Mien van Helden, Nellie Hendrix

Werkgroep avondwake:

Contactpersoon: Agnes Achten, Tel. 077-4632205
Leden: Annie Aarts, Katja Sauvageot, Loes Verbeek, Henk Vergeldt, Toos Vosbeek

Orgelkring Lottum:

Contactpersoon: Maria Vergeldt, Tel. 077-4631600
Leden: Frans van Dijk, Rogér van Dijk, Christien Smits, Toos in ’t Zandt

Kerkhof:

Onderhoud: Groep van actieve ouderen onder leiding van Wiel Coenders, tel. 077-4631740. Een aantal van deze vrijwilligers vormen de Werkgroep kerststal bouwen.
Administratie: Maria Vergeldt, Tel. 077-4631600

[kento-splash-screen]