Organisatie Parochie Lottum

Kerkbestuur Federatie Maasdorpen:

Voorzitter:Pastoor Schreiber, Meerlo
Vice-voorzitter:Hilda Cuijpers-Relouw, Broekhuizen
Secretaris:Mieke Teluy-Brouwers, Lottum
Penningmeester:Piet Sanders, Grubbenvorst
Gebouwenbeheer:Erik Elbers, Swolgen
Bestuurslid:Jan van Dijk, Meerlo
Maarten van Dijck, Broekhuizenvorst
Henny Renkens, Tienraij 
Coördinator en aanspreekpunt voor Lottum:Maria Vergeldt-Poels
Hombergerweg 6
Telefoon 077-4631600 
Mobiel 06-22700552 
Contactgroep Parochie Lottum:Anita Wekx-Coenders
Mieke Teluy-Brouwers
Floor Rutten-Trienekens
Maria Vergeldt-Poels

Kerkdiensten

Zondag om 9.00 uur.
Uitgezonderd speciale vieringen. Zie hiervoor de weekberichten onder actueel.

Kostergroep

Truus van Helden, Hoofdstraat 6, telefoon 077-4631874
Annie Aarts, Hombergerweg 4, telefoon 077-4631445
Anita Wekx, Zwaanenheike 15, 5973 PV Lottum, telefoon 06-44372869
Onderhoudsman van de kerk: Frans van Dijk, telefoon 077-4631686

Ledenadministratie:

Fried van de Maasakker
Mgr. Schravenlaan 25
5973 NH Lottum
Telefoon: 077-4632176

Kerkkoor:

Voorzitter:Door Coenders, Tel 077-4631841
Dirigent:Helma Rijbroek, Tel. 06-19873784
Organist:Manfred Nabben, Tel 077-4632470

Werkgroep gezinsmissen:

Contactpersoon:Mieke Teluy, telefoon 077- 4632581
Medewerkers:Floor Rutten, Mieke Hoogveld.

Collectanten:

Contactpersoon:Mathieu Vosbeek, Tel. 077-4631586
Medewerkers:Ivo van de Voordt, Ben Opbroek

Lectorengroep:

Contactpersoon:Floor Rutten, Tel. 077-4632870
Lectoren:Piet Huijs, Heleen van de Laak, Karin Stammen, Agnes Achten, Mariet Verbeek

Werkgroep Kerksieren:

Contactpersoon:Jo Rutten-Daniëls, telefoon 077-4631957
Leden:Nellie Hovens, An Verbong, Toos Muijsers, Mien van Helden, Nellie Hendrix

Werkgroep avondwake:

Contactpersoon:Agnes Achten, Tel. 077-4632205
Leden:Annie Aarts, Katja Sauvageot, Loes Verbeek, Henk Vergeldt, Toos Vosbeek

Orgelkring Lottum:

Contactpersoon:Maria Vergeldt, Tel. 077-4631600
Leden:Frans van Dijk, Rogér van Dijk, Christien Smits, Toos in ’t Zandt

Kerkhof:

Onderhoud:Groep van actieve ouderen onder leiding van Wiel Coenders, tel. 077-4631740. Een aantal van deze vrijwilligers vormen de Werkgroep kerststal bouwen.
Administratie:Maria Vergeldt, Tel. 077-4631600