Weekberichten

Kerkberichten Lottum

ZONDAG 10 JANUARI
9.00 uur: Hoogmis, opgeluisterd door Manfred, Helma en Henk.

ZONDAG 17 JANUARI
Geen hoogmis in Lottum.

ZONDAG 24 JANUARI
9.00 uur: Hoogmis, opgeluisterd door Manfred, Helma en Henk.
Intenties: Bèr Seuren en An Seuren-Hendrix.

Rond de Lottumse toren
www.parochielottum.nl
Telefoon secretaris Mieke Teluy: 077-4632581
Telefoon Pastoor Schreiber: 0478-691217
Telefoon Kapelaan Danny Horsch 06-29382261
Informatie over de Federatie vindt u op www.federatiemaasdorpen.nl

Overleden
Fien Simons-Lenssen (93 jaar), La Providence
Deelneming aan haar kinderen en kleinkinderen.

Corona maatregelen
Het aantal bezoekers in de kerk is beperkt. Belangrijk is om voldoende afstand te bewaren en zoveel mogelijk een mondkapje te dragen.

Kerstmis
Het zal de eerste keer zijn geweest sinds het bestaan van de Parochie Lottum, dat er geen heilige Mis werd gevierd in onze parochiekerk met Kerstmis.
Maar de kerk was 3 dagen open en ongeveer 300 personen hebben een bezoekje gebracht aan de kerk, de kerststal en de tentoonstellingen.
Hartelijk dank aan de kerststalbouwers, de siergroep, Jan Rutten, Bert Thielen, Ger Clevis, Nancy Heinemans en de vrijwilligers die toezicht hebben gehouden.
Er is nog een mooi kerstlied gezongen en opgenomen in onze versierde kerk. Te zien op You Tube onder Tijs Hermkens.

Overzicht 2020
Mede door alle corona beperkingen is er maar één kind gedoopt.
Er was voor 2020 geen Eerste Communie en geen Vormsel gepland.
Er zijn 16 dorpsgenoten overleden, waarvan er 4 zijn begraven op ons kerkhof en er zijn 2 urnen geplaatst.

Kerkbijdrage
Bankrekening NL15 RABO 0130 1910 51 ten name van RK Parochie Lottum.
De eindstand van 2020 is € 13.887,20. Helaas € 1.000,00 minder dan in 2019. Maar het geeft hoop, dat een aantal nieuwe deelnemers een bijdrage hebben overgemaakt.

Misintenties
Schriftelijk in de brievenbus op Hombergerweg 6. Graag 2 weken van tevoren. Of telefonisch 077-4631600 of via het contactformulier op www.parochielottum.nl.
In het portaal van de kerk liggen hiervoor formulieren.
Betaling van Heilige Missen (€ 27,50) bij voorkeur per bank op rekening
NL62 RABO 0130 1910 78 of per kas in de envelop bij het opgaafformulier.

Misdienaars
10 januari: Aniek Hoogveld, Nora Vergeldt
24 januari: Nard Vergeldt, Lynn Billekens