Weekberichten

Kerkberichten Lottum

ZONDAG 11 APRIL
Er is geen Hoogmis in Lottum.

ZONDAG 18 APRIL
9.00 uur: Hoogmis, opgeluisterd door orgel en zang.
Intenties: Truus Relouw-van Lier en zoon John;
Jeu en Coba Vergeldt-Seuren en zoon Sraar;
Lies, Diet en Zuster Nel Seuren.

ZONDAG 25 APRIL
Er is geen Hoogmis in Lottum.

Rond de Lottumse toren
www.parochielottum.nl
Secretariaat: Konijnskampstraat 19, 5973 NM Lottum
Telefoon Pastoor Schreiber: 0478-691217
Telefoon Kapelaan Danny Horsch 06-29382261
Informatie over de Federatie vindt u op www.federatiemaasdorpen.nl

Corona maatregelen
Het aantal bezoekers in de kerk is beperkt. Belangrijk is om voldoende afstand te bewaren en zoveel mogelijk een mondkapje te dragen. Collecteren kan op een schaaltje bij de ingang.

Overleden
Huub Kleeven (67 jaar), Ulsheggerweg 9
Onze deelneming aan zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen.

Maquette Jan Rutten
Paaszondag is de maquette onthuld en ingezegend en op paasmaandag zijn 114 geïnteresseerden het kunstwerk komen bezichtigen.

Kerkbijdrage
Bankrekening NL15 RABO 0130 1910 51 ten name van RK Parochie Lottum.
Uw bijdrage voor de kerk van Lottum stellen we zeer op prijs.

Misintenties
Schriftelijk in de brievenbus op Hombergerweg 6. Graag 2 weken van tevoren. Of telefonisch 077-4631600 of via het contactformulier op www.parochielottum.nl.
In het portaal van de kerk liggen hiervoor formulieren.
Betaling van Heilige Missen (€ 27,50) bij voorkeur per bank op rekening
NL62 RABO 0130 1910 78 of per kas in de envelop bij het opgaafformulier.

Misdienaars
18 april: Isa Rutten, Lynn Billekens