Weekberichten

Kerkberichten Lottum

ZONDAG 27 SEPTEMBER
Geen Mis in Lottum.

ZONDAG 4 OKTOBER
9.00 uur: Hoogmis met orgelmuziek en zang.
Intenties: Truus Relouw-van Lier en schoonzoon John Hermans;
Piet van den Brandt (1e jaardienst)

14.30 uur: Rozenkrans bidden in de kapel van Houthuizen.

Rond de Lottumse toren

www.parochielottum.nl
Telefoon secretaris Mieke Teluy: 077-4632581
Telefoon Pastoor Schreiber: 0478-691217
Informatie over de Federatie vindt u op www.federatiemaasdorpen.nl
Spreekuur Pastoor iedere zaterdag van 14.30 tot 14.50 uur in de kerk.

Rozenkrans
In de maand oktober wordt iedere zondagmiddag de rozenkrans gebeden in de Familiekapel van Houthuizen. Aanvang 14.30 uur.

Allerzielenlof
We herdenken de overledenen van het afgelopen jaar en alle andere dierbare overledenen in een speciaal lof op zondag 25 oktober om 13.30 uur.

Kerkbijdrage
Bankrekening NL15 RABO 0130 1910 51 ten name van RK Parochie Lottum.
De nieuwe verwarmingsketel is besteld. Help de kerk met een extra bijdrage voor deze megaklus. We hopen de komende winter weer samen te kunnen komen in een lekker verwarmde kerk.

Misintenties

Schriftelijk in de brievenbus op Hombergerweg 6. Graag 2 weken van tevoren. Of telefonisch 077-4631600 of via het contactformulier op www.parochielottum.nl.
Betaling van Heilige Missen (€ 27,50) bij voorkeur per bank op rekening NL62 RABO 0130 1910 78 of per kas in de envelop bij het opgaafformulier.

Misdienaars
4 oktober: Nora Vergeldt, Isa Rutten