Weekberichten

Kerkberichten Lottum

De Bisschoppen hebben besloten, dat alle vieringen en Missen komen te vervallen i.v.m. het coronavirus.
Dit geldt tot en met Pinksteren (31 mei).


Wel is op zondag het portaal van de kerk open van 9.00 tot 16.00 uur voor het aansteken van een kaarsje.

Op zondag 5 april (palmzondag) kunnen vanaf 11.30 uur gezegende palmtakjes afgehaald worden in het portaal van de kerk.

Op vrijdag 10 april (Goede Vrijdag) is de kerk open voor een gebed of voor het persoonlijk bidden van de kruisweg van 14.45 uur tot 15.30 uur.

Ook 1e en 2e Paasdag zal het portaal van de kerk overdag open zijn.

De misintenties voor de komende maanden worden of verplaatst naar het najaar of terugbetaald. De Missen van Stichtingen kunnen ook met een jaar verlengd worden. Hierover kan contact opgenomen worden met Maria Vergeldt.

De Paardenzegening in de manege 3 mei en de doopvieringen op 17 mei kunnen helaas niet doorgaan.

Rond de Lottumse toren

www.parochielottum.nl
Telefoon secretaris Mieke Teluy: 077-4632581
Telefoon Pastoor Schreiber: 0478-691217

Overleden
Steven Giezen (88 jaar), Hoofdstraat 50a
Medeleven aan zijn kinderen, partner en haar familie.

Jac Verdellen (71 jaar), Zwaanen Heike 8
Medeleven aan zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen.

Thei Hendrix (93 jaar), Sevenheym
Medeleven aan zijn kinderen en kleinkinderen.

Vastenactie
Iedereen, overal ter wereld, een waardig bestaan
Deze Vastenactie steunen we projecten die beroepsonderwijs aanbieden in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone.
U kunt een bijdrage overmaken op NL 21 INGB 000 300 0046 ten name van Vastenactie Bisdom Roermond.

Kerkbijdrage
Bankrekening NL15 RABO 0130 1910 51 ten name van RK Parochie Lottum.
Wat betekent de kerk voor U?

Misintenties

Schriftelijk in de brievenbus op Hombergerweg 6. Graag 2 weken van tevoren. Of telefonisch 077-4631600 of via het contactformulier op www.parochielottum.nl.
Betaling van Heilige Missen (€ 27,50) bij voorkeur per bank op rekening NL62 RABO 0130 1910 78 of per kas in de envelop bij het opgaafformulier.