Weekberichten

Kerkberichten Lottum

17 MEI
20.00 uur: Avondwake voor Jan van den Brandt

19 MEI
10.30 uur: Plechtige viering i.v.m. de Eerste Heilige Communie
voor 13 kinderen van groep 4 en 5.

14.30 uur: Rozenkrans bidden in de Houthuizerkapel.

Rond de Lottumse toren

www.parochielottum.nl
Telefoon secretaris Mieke Teluy: 077-4632581
Telefoon Pastoor Verheggen: 0478-691217
Telefoon Kapelaan Mielnik: 06-15153010

Gedoopt
Cas Vergeldt (-Aarts), Wielder 13.
Felicitaties aan de dopeling, zijn ouders en de hele familie.

Meimaand, rozenkransmaand
Iedere zondag in de maand mei wordt om 14.30 uur de rozenkrans gebeden in de familiekapel van Houthuizen. Iedereen is van harte welkom.

Openstelling portaal kerk
Vanaf 1 mei tot oktober is het portaal van de kerk weer dagelijks geopend. Men kan een kaarsje aansteken bij Maria van Altijddurende Bijstand.

Eerste Communie
Op zondag 19 mei vieren we in Lottum de Eerste Heilige Communie. De aanvang van de Mis is 10.30 uur. De Koninklijke Harmonie zal de kinderen weer feestelijk ophalen bij de basisschool.

Kerkbijdrage
Bankrekening NL15 RABO 0130 1910 51 ten name van RK Parochie Lottum.
Samen zijn we van betekenis voor de parochie Lottum.

Misintenties

Schriftelijk in de brievenbus op Hombergerweg 6. Graag 2 weken van tevoren. Of telefonisch 077-4631600 of via het contactformulier op www.parochielottum.nl.
Betaling van Heilige Missen (€ 27,50) bij voorkeur per bank op rekening NL62 RABO 0130 1910 78 of per kas in de envelop bij het opgaafformulier.

Kosters:
12 mei: Truus van Helden-Wagemans
19 mei: Annie Aarts-Donders

Misdienaars
12 mei: Twee communicantjes
19 mei: Jens Rutten, Chris Hoogveld