Weekberichten

Kerkberichten Lottum

ZONDAG 24 NOVEMBER, Christus Koning
10.30 uur: Hoogmis, opgeluisterd door Gemengde Zangvereniging “Le Rossignol” i.v.m. hun 60 jarig jubileum.
Intenties: Hubert Achten, Tonny Achten-Hassink,
Mien Achten-Hendrix en overleden familieleden.
Leden en overleden leden GZV “Le Rossignol”;
Familie en vrienden van Toos in ’t Zandt-Lenssen.

13.30 uur: Doop Ivana Wijnen.

ZONDAG 1 DECEMBER
Geen heilige Mis in Lottum.
15.00 uur: Installatie Pastoor Ralph Schreiber in de kerk van Tienraij.

ZONDAG 8 DECEMBER
9.00 uur: Hoogmis, opgeluisterd door het kerkkoor.
Intenties: Zeswekendienst Piet van den Brandt;
Nel van de Winkel-Timmermans;
Jeu en Coba Vergeldt-Seuren en zoon Sraar;
Lies, Diet en Zuster Nel Seuren;
Weldoeners en vrijwilligers Buurtkapel Houthuizen;
Riet Peeters-Peerden;
Piet Claessen.

Rond de Lottumse toren

www.parochielottum.nl
Telefoon secretaris Mieke Teluy: 077-4632581
Telefoon Kapelaan Mielnik: 06-15153010

Overleden
Betty Kranz-Bergmans (70 jaar), Pastoor Kerboschlaan 2e.
Deelneming aan haart echtnoot, familie en vrienden.

Nieuwe Pastoor
Van harte nodigen wij u uit om samen met ons Eucharistie te vieren bij gelegenheid van de installatie op zondag 1 december 2019 om 15.00 uur in de kerk van Onze Lieve Vrouw Troosteres der Bedrukten in Tienray.
De installatie zal worden verricht door de deken van Horst R.A. de Graaf Woutering.
Aansluitend aan de plechtige Eucharistieviering, wordt u in de nabije parochiezaal in de gelegenheid gesteld tot kennismaking met en feliciteren van onze nieuwe pastoor.

Kerkbijdrage
Bankrekening NL15 RABO 0130 1910 51 ten name van RK Parochie Lottum.
De kerk heeft uw steun hard nodig.

Misintenties

Schriftelijk in de brievenbus op Hombergerweg 6. Graag 2 weken van tevoren. Of telefonisch 077-4631600 of via het contactformulier op www.parochielottum.nl.
Betaling van Heilige Missen (€ 27,50) bij voorkeur per bank op rekening NL62 RABO 0130 1910 78 of per kas in de envelop bij het opgaafformulier.

Kosters:
24 november: Truus van Helden-Wagemans
8 december: Annie Aarts-Donders

Misdienaars
24 november: Jens Rutten, Chris Hoogveld
8 december: Nikke van den Goor, Lynn Billekens