Weekberichten

Kerkberichten Lottum

DONDERDAG 13 MEI, Hemelvaart
9.00 uur: Hoogmis met orgelmuziek en zang.

ZONDAG 16 MEI
9.00 uur: Hoogmis met orgelmuziek en zang.
Intenties: Ann Breukers-Gooren;
Truus Verheijen-Driessen.
14.30 uur: Rozenkrans bidden in de kapel van Houthuizen.

ZONDAG 23 MEI, Pinksteren
Er is geen Hoogmis in Lottum.
14.30 uur: Rozenkrans bidden in de kapel van Houthuizen.

ZONDAG 30 MEI
Er is geen Hoogmis in Lottum, vanwege 1e Communie in Swolgen
en Priesterwijding Kapelaan Danny.

Rond de Lottumse toren
www.parochielottum.nl
Secretariaat: Konijnskampstraat 19, 5973 NM Lottum
Telefoon Pastoor Schreiber: 0478-691217
Telefoon Kapelaan Danny Horsch 06-29382261
Informatie over de Federatie vindt u op www.federatiemaasdorpen.nl

Corona maatregelen
Belangrijk is om voldoende afstand te bewaren en zoveel mogelijk een mondkapje te dragen. Collecteren kan op een schaaltje bij de ingang.

Priesterwijding Roermond online te zien.
Op zaterdag 29 mei worden in de kathedraal in Roermond twee neomisten tot priester gewijd. Het betreft Danny Horsch en Austin Joseph. De laatste zou aanvankelijk op 1 juni in India worden gewijd, maar inmiddels is besloten dat de wijding toch in Nederland plaatsvindt. Vooralsnog kan de wijding maar door een beperkt aantal mensen worden bijgewoond. De plechtigheid wordt daarom op 29 mei vanaf 10.30 uur gestreamd via de website van het bisdom (www.bisdom-roermond.nl).

Kerkbijdrage
Bankrekening NL15 RABO 0130 1910 51 ten name van RK Parochie Lottum.
Uw bijdrage voor de kerk van Lottum stellen we zeer op prijs.

Misintenties
Schriftelijk in de brievenbus op Hombergerweg 6. Graag 2 weken van tevoren. Of telefonisch 077-4631600 of via het contactformulier op www.parochielottum.nl.
In het portaal van de kerk liggen hiervoor formulieren.
Betaling van Heilige Missen (€ 27,50) bij voorkeur per bank op rekening
NL62 RABO 0130 1910 78 of per kas in de envelop bij het opgaafformulier.

Misdienaars
13 mei: Chris en Aniek Hoogveld
16 mei: Nora en Nard Vergeldt.