Weekberichten

Kerkberichten Lottum


ZONDAG 12 JULI

Geen Heilige Mis in Lottum, wel in Meerlo om 10.30 uur.

ZONDAG 19 JULI
Geen Heilige Mis in Lottum, wel in Broekhuizen om 10.30 uur
16.00 uur: Orgelconcert.

ZONDAG 26 JULI
9.00 uur: Hoogmis met orgelmuziek

Rond de Lottumse toren

www.parochielottum.nl
Telefoon secretaris Mieke Teluy: 077-4632581
Telefoon Pastoor Schreiber: 0478-691217
Informatie over de Federatie vindt u op www.federatiemaasdorpen.nl

Corona
Misintenties kunnen weer opgegeven worden.
Er is geen beperking meer voor het aantal personen in de kerk, mits de afstand van 1,5 meter gehandhaafd blijft. Dit geldt niet voor gezinsleden.
In juli zijn er geen gebedsdiensten. We hanteren een vakantierooster.
Er is een hoogmis op 26 juli, 9 augustus en 23 augustus.

Kerkbijdrage
Bankrekening NL15 RABO 0130 1910 51 ten name van RK Parochie Lottum.

Misintenties

Schriftelijk in de brievenbus op Hombergerweg 6. Graag 2 weken van tevoren. Of telefonisch 077-4631600 of via het contactformulier op www.parochielottum.nl.
Betaling van Heilige Missen (€ 27,50) bij voorkeur per bank op rekening NL62 RABO 0130 1910 78 of per kas in de envelop bij het opgaafformulier.

Misdienaars
26 juli: Nikki van den Goor, Isa Rutten

Orgelconcert
Op zondag 19 juli komt organist Hans Leenders naar Lottum om samen met bariton Vincent Kusters een mooi concert te geven op het Randebrock orgel. Aanvang 16.00 uur.
Er mogen nu meer dan 100 bezoekers aanwezig zijn in de kerk, mits de 1,5 meter afstand gehandhaafd blijft. Van harte welkom. Vrije entree, wel is een vrije gave mogelijk.