Weekberichten

Kerkberichten Lottum

ZONDAG 8 OKTOBER
Er is geen Hoogmis in Lottum.

ZONDAG 15 OKTOBER
9.30 uur: Hoogmis, opgeluisterd door het kerkkoor.
Intenties: Lei en Leen Verheijen-Coenders.

ZONDAG 22 OKTOBER
Er is geen Hoogmis in Lottum.

Rond de Lottumse toren
www.parochielottum.nl
Email: info@parochielottum.nl
Secretariaat: Konijnskampstraat 19, 5973 NM Lottum

Aanmelden doopsels en uitvaarten
Secretariaat Federatie Horst-Sevenum 077-3981416.
Informatie over de Federatie vindt u op www.federatiemaasdorpen.nl
Priesternooddienst 06-55408023 voor bijvoorbeeld ziekenzalving (bediening).

Overleden
Bets Brouwers-van de Rijdt, 88 jaar, Maasbree. Weduwe van Hay Brouwers
Begraven in Lottum. Deelneming aan haar kinderen en familie.

Allerzielen
Op zondag 29 oktober is er om 13.30 uur een lof voor alle overledenen van de parochie Lottum. In het lof zal voor iedere parochiaan die overleden is vanaf Allerzielen 2022 een kaars aangestoken worden. De nabestaanden kunnen deze kaars alsook het herdenkingskruisje na het lof afhalen

Kerkbijdrage
Bankrekening NL15 RABO 0130 1910 51 ten name van RK Parochie Lottum.
Steun de kerk van Lottum, want onze kerk moet blijven. Elke bijdrage is welkom. Daarmee toon je betrokkenheid bij onze kerk en onze gemeenschap.

Misintenties
Schriftelijk in de brievenbus op Hombergerweg 6. Graag 2 weken van tevoren. Of telefonisch 077-4631600 of via het contactformulier op www.parochielottum.nl.
In het portaal van de kerk liggen hiervoor formulieren.
Betaling van Heilige Missen (€ 27,50) bij voorkeur per bank op rekening
NL62 RABO 0130 1910 78 of per kas in de envelop bij het opgaafformulier.

Kosters
15 oktober: Annie Aarts-Donders

Misdienaars
15 oktober: Lynn en Ise Billekens

[kento-splash-screen]