Weekberichten

Kerkberichten Lottum

Zondag 13 januari
9.00 uur: Hoogmis, opgeluisterd door het kerkkoor
Intenties: Lei en Trees Vergeldt-van Dijk en overleden familieleden.

Zondag 20 januari
9.00 uur: Hoogmis, opgeluisterd door het kerkkoor
Intenties: Voor de parochie.

Rond de Lottumse toren

www.parochielottum.nl
Telefoon secretaris Mieke Teluy: 077-4632581
Telefoon Pastoor Verheggen: 0478-691217
Telefoon Kapelaan Mielnik: 06-15153010

Kerkbijdrage

Bankrekening NL15 RABO 0130 1910 51 ten name van RK Parochie Lottum.

Misintenties

Schriftelijk in de brievenbus op Hombergerweg 6. Graag 2 weken van tevoren. Of telefonisch 077-4631600 of via het contactformulier op www.parochielottum.nl.
Betaling van Heilige Missen (€ 27,50) bij voorkeur per bank op rekening NL62 RABO 0130 1910 78 of per kas in de envelop bij het opgaafformulier.

Kosters:
13 januari: Truus van Helden-Wagemans
20 januari: Annie Aarts-Donders

Misdienaars
13 januari: Twee communicantjes
20 januari: Jens Rutten, Chris Hoogveld