Weekberichten

Kerkberichten Lottum

ZONDAG 26 JANUARI
9.00 uur: Hoogmis, opgeluisterd door het kerkkoor en door Joekskapel Kleug Zaat.
Intenties: Zeswekendienst Riet Teunisse-van Broekhoven;
Bèr Seuren en An Seuren-Hendrix.
Ben Keltjens;
Voor leden en overleden leden van Kleug Zaat, met name voor
Wiel Wagemans, Wiel van Deelen, Jet Beterams en Annemie van Helden.

ZONDAG 2 FEBRUARI
Geen heilige mis in Lottum

ZONDAG 9 FEBRUARI
9.00 uur: Hoogmis, opgeluisterd door het kerkkoor.
Intenties: Math Cuijpers;
Pastoor Wiel van Hoef.

ZATERDAG 15 FEBRUARI
19.00 uur: Gezinsmis Carnaval, opgeluisterd door Kleug Zaat.
Met medewerking van GMV De Peg, de Jeugdcarnaval en de Dansgarde.
Intenties: Harry en Anna Muijsers-Vissers.

Rond de Lottumse toren

www.parochielottum.nl
Telefoon secretaris Mieke Teluy: 077-4632581
Telefoon Pastoor Schreiber: 0478-691217

Gedoopt
Thijs de Gouw (-Gooren), Van Wijlickshove 7
Felicitaties aan de dopeling, zijn ouders en de hele familie.

Doopdatums
Voor doopdatums en verdere informatie zie de website van de kerk.

Kapelaan Mielnik
Op zondag 26 januari zal Kapelaan Mielnik voor de laatste keer de mis opdragen in Lottum. De mis zal gezamenlijk opgeluisterd worden door het kerkkoor en Joekskapel Kleug Zaat. Na afloop kan persoonlijk afscheid genomen worden van de Kapelaan.

Missen in februari en maart
Zondag 23 februari: geen Mis
Zondag 1 maart: geen Mis
Zondag 8 maart: wel om 9.00 uur
Zondag 15 maart: geen Mis
Zondag 22 maart: wel om 9.00 uur
Zondag 29 maart: geen Mis
Zondag 5 april: Gezinsmis Palmzondag 9.00 uur
Gelieve hiermee rekening te houden met het opgeven van misintenties.

Kerkbijdrage
Bankrekening NL15 RABO 0130 1910 51 ten name van RK Parochie Lottum.
Het nieuwe jaar is weer begonnen. Er wordt nog gewerkt aan de Parochiegids, die deze maand weer in de brievenbus valt.

Misintenties

Schriftelijk in de brievenbus op Hombergerweg 6. Graag 2 weken van tevoren. Of telefonisch 077-4631600 of via het contactformulier op www.parochielottum.nl.
Betaling van Heilige Missen (€ 27,50) bij voorkeur per bank op rekening NL62 RABO 0130 1910 78 of per kas in de envelop bij het opgaafformulier.

Kosters:
26 januari: Annie Aarts-Donders
9 februari: Anita Wekx-Coenders
15 februari: Truus van Helden-Wagemans

Misdienaars
26 januari: alle misdienaars
9 februari: Nora Vergeldt, Nikki van den Goor
15 februari: Jens Rutten, Chris Hoogveld