Weekberichten

Kerkberichten Lottum

ZONDAG 19 SEPTEMBER
9.00 uur: Hoogmis, opgeluisterd door het kerkkoor.
Intenties: Truus Relouw-van Lier en schoonzoon John Hermans;
Jan Keltjens en Truus Keltjens-Daniëls;
Lies Brouwers-Peeters en Hay Brouwers.

ZONDAG 26 SEPTEMBER
Er is geen Hoogmis in Lottum.

ZONDAG 3 OKTOBER
9.00 uur: Hoogmis, opgeluisterd door het kerkkoor.
Intenties: Louis Coenders;
Nel van de Winkel-Timmermans.

14.00 uur: Doop Carlo Vergeldt.
14.30 uur: Rozenkrans bidden in de Houthuizerkapel

Rond de Lottumse toren
www.parochielottum.nl
Secretariaat: Konijnskampstraat 19, 5973 NM Lottum
Telefoon Pastoor Schreiber: 0478-691217
Telefoon Kapelaan Danny Horsch 06-29382261
Informatie over de Federatie vindt u op www.federatiemaasdorpen.nl
Priesternooddienst 06-55408023 voor bijvoorbeeld ziekenzalving (bediening).

Overleden

Peter Huijs (59 jaar), Konijnskampstraat 16
Deelneming aan zijn familie en vrienden.

Eerste Communie 2022
De eerste heilige Communie vindt plaats op zondag 8 mei 2022.
De ouderavond wordt gehouden op vrijdag 24 september in de kerk om 20.00 uur.

Kerkbijdrage
Bankrekening NL15 RABO 0130 1910 51 ten name van RK Parochie Lottum.
Hebt u ook al een bijdrage overgemaakt voor het behoud van “onze” kerk?

Misintenties
Schriftelijk in de brievenbus op Hombergerweg 6. Graag 2 weken van tevoren. Of telefonisch 077-4631600 of via het contactformulier op www.parochielottum.nl.
In het portaal van de kerk liggen hiervoor formulieren.
Betaling van Heilige Missen (€ 27,50) bij voorkeur per bank op rekening
NL62 RABO 0130 1910 78 of per kas in de envelop bij het opgaafformulier.

Misdienaars
19 september: Jens en Isa Rutten
3 oktober: Lynn Billekens, Nard Vergeldt

[kento-splash-screen]