Weekberichten

Kerkberichten Lottum

ZONDAG 5 DECEMBER, 2e zondag van de advent
Er is geen Hoogmis in Lottum

WOENSDAG 8 DECEMBER
15.00 uur: Communieles in de kerk (sacristie, ingang achterom).

ZONDAG 12 DECEMBER, 3e zondag van de advent
9.00 uur: Hoogmis, opgeluisterd door het kerkkoor.
Intenties: Jeu Relouw, zoon John en schoonzoon John Hermans;
Nel van de Winkel-Timmermans;
Buurtkapel Houthuizen en alle vrijwilligers hiervan.

ZATERDAG 18 DECEMBER
15.30 uur: Kerstconcert met Angels Rule

Rond de Lottumse toren
www.parochielottum.nl
Secretariaat: Konijnskampstraat 19, 5973 NM Lottum
Telefoon Pastoor Schreiber: 0478-691217
Telefoon Kapelaan Danny Horsch 06-29382261
Informatie over de Federatie vindt u op www.federatiemaasdorpen.nl
Priesternooddienst 06-55408023 voor bijvoorbeeld ziekenzalving (bediening).

Overleden
Jan Rutten (86 jaar), Ulsheggerweg 19
Deelneming aan zijn echtgenote, kinderen, kleinkind, familie en vrienden.
en
Theo Verstegen (84 jaar), La Providence (Quirinushof 5)
Deelneming aan zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden.

Kerstconcert
Op zaterdag 18 december komt Angels Rule een kerstconcert verzorgen in onze kerk. Aanvang 15.30 uur. Meer informatie www.angelsrule.nl

Nieuwe corona-maatregelen in de kerk
Afstandsregel: 1,5 meter. Dat wil zeggen dat iedereen die niet bij elkaar hoort, geacht wordt om rekening te houden met een minimale afstand van 1,5 meter.
Mondkapje is weer verplicht bij het binnenlopen, rondlopen of naar huis gaan. Tijdens het zitten in de kerk is het mondkapje dragen niet verplicht.

Kerkbijdrage
Bankrekening NL15 RABO 0130 1910 51 ten name van RK Parochie Lottum.
Hebt u ook al een bijdrage overgemaakt voor het behoud van “onze” kerk?

Misintenties
Schriftelijk in de brievenbus op Hombergerweg 6. Graag 2 weken van tevoren. Of telefonisch 077-4631600 of via het contactformulier op www.parochielottum.nl.
In het portaal van de kerk liggen hiervoor formulieren.
Betaling van Heilige Missen (€ 27,50) bij voorkeur per bank op rekening
NL62 RABO 0130 1910 78 of per kas in de envelop bij het opgaafformulier.

Misdienaars
12 december: Isa Rutten, Lynn Billekens

In dankbare herinnering
Op 25 november is Jan Rutten plotseling overleden. Hij heeft voor de kerk van Lottum een mooie maquette gemaakt van de in de oorlog verwoeste kerk en van alle gebouwen rond de kerk en rond de Markt. De maquette zal altijd een mooie plek krijgen in de kerk en we zullen hem zorgvuldig beheren. Beste Jan, hartelijk dank en rust in vrede.

[kento-splash-screen]