Weekberichten

Kerkberichten Lottum

ZONDAG 22 NOVEMBER
Geen hoogmis in Lottum.

ZONDAG 29 NOVEMBER
9.00 uur: Hoogmis met orgelmuziek en zang.
Intenties: Jeu en Coba Vergeldt-Seuren en zoon Sraar;
Lies, Diet en zuster Nel Seuren;
Piet Bergs, zoon Will en overleden familie.
Piet Claessen;
André Coenders, Nel Coenders-van den Brandt en overleden familieleden.

ZONDAG 6 DECEMBER
Geen hoogmis in Lottum.

Rond de Lottumse toren

www.parochielottum.nl
Telefoon secretaris Mieke Teluy: 077-4632581
Telefoon Pastoor Schreiber: 0478-691217
Informatie over de Federatie vindt u op www.federatiemaasdorpen.nl
Spreekuur Pastoor iedere zaterdag van 14.30 tot 14.50 uur in de kerk.

Overleden
Rinus Egelmeers (89 jaar), La Providence
Deelneming aan zijn kinderen en kleinkinderen.

Nieuwe corona maatregelen
Op advies van de minister hebben de bisschoppen besloten dat er voortaan maar 30 personen aanwezig mogen zijn in een kerkdienst. Bovendien wordt aan bezoekers gevraagd om een mondkapje te dragen.

Kerkbijdrage
Bankrekening NL15 RABO 0130 1910 51 ten name van RK Parochie Lottum.

Misintenties

Schriftelijk in de brievenbus op Hombergerweg 6. Graag 2 weken van tevoren. Of telefonisch 077-4631600 of via het contactformulier op www.parochielottum.nl.
Betaling van Heilige Missen (€ 27,50) bij voorkeur per bank op rekening NL62 RABO 0130 1910 78 of per kas in de envelop bij het opgaafformulier.

Misdienaars
29 november: Nora en Nard Vergeldt