Weekberichten

Kerkberichten Lottum

ZONDAG 26 MAART
Er is geen hoogmis in Lottum.

ZONDAG 2 APRIL, Palmzondag
9.30 uur: Gezinsmis, opgeluisterd door het kerkkoor.
Intenties: Herman en Clementine van de Voordt.

5, 6 en 7 APRIL
20.00 uur: Opvoering The Passion

ZATERDAG 8 APRIL, Paaszaterdag
19.00 uur: Paaswake voor de Federatie in Grubbenvorst.

ZONDAG 9 APRIL, Hoogfeest van Pasen
11.00 uur: Hoogmis, opgeluisterd door het kerkkoor.
Intenties: Grad en Bertha van de Laak-Janssen en kleizoon Mark.

Rond de Lottumse toren
www.parochielottum.nl
Email: info@parochielottum.nl
Secretariaat: Konijnskampstraat 19, 5973 NM Lottum

Aanmelden doopsels en uitvaarten
Secretariaat Federatie Horst-Sevenum 077-3981416.
Informatie over de Federatie vindt u op www.federatiemaasdorpen.nl
Priesternooddienst 06-55408023 voor bijvoorbeeld ziekenzalving (bediening).

Overleden
Joke Mol-van der Ham (76 jaar), Broekhuizerweg 19.
Deelneming aan haar echtgenoot, kinderen, familie en vrienden.

Pasen
Op zondag 2 april vieren we Palmzondag met een Gezinsmis om 9.30 uur. De kinderen brengen de Palmpasen stokken in de kerk, versierd met palm, brood, eitjes, kuikentjes en paashaasjes.
Op 5, 6 en 7 april wordt The Passion opgevoerd in de kerk van Lottum. Er zijn nog kaarten beschikbaar.
Er is een extra Hoogmis in de kerk met Pasen; 9 april om 11.00 uur.

Kerkbijdrage
Bankrekening NL15 RABO 0130 1910 51 ten name van RK Parochie Lottum.
Van harte aanbevolen!

Misintenties
Schriftelijk in de brievenbus op Hombergerweg 6. Graag 2 weken van tevoren. Of telefonisch 077-4631600 of via het contactformulier op www.parochielottum.nl.
In het portaal van de kerk liggen hiervoor formulieren.
Betaling van Heilige Missen (€ 27,50) bij voorkeur per bank op rekening
NL62 RABO 0130 1910 78 of per kas in de envelop bij het opgaafformulier.

Kosters
2 april: Annie Aarts-Donders
9 april: Anita Wekx-Coenders

Misdienaars
2 april: Nora en Nard Vergeldt
9 april: Acolieten

[kento-splash-screen]