Weekberichten

Kerkberichten Lottum

ZONDAG 24 MEI
9.00 tot 16.00 uur:
Het portaal van de kerk is open voor het aansteken van een kaarsje.

ZONDAG 31 MEI, Pinksteren
ZONDAG 1 JUNI, Tweede Pinksterdag

Het is nog steeds niet duidelijk wanneer de Missen of Gebedsdiensten weer hervat worden. In ieder geval zal vanaf het Pinksterweekend het portaal van de kerk weer iedere dag open zijn van 9.00 tot 17.00 uur.

De misintenties voor de komende maanden worden of verplaatst naar het najaar of terugbetaald. De Missen van Stichtingen worden met een jaar verlengd.

Rond de Lottumse toren

www.parochielottum.nl
Telefoon secretaris Mieke Teluy: 077-4632581
Telefoon Pastoor Schreiber: 0478-691217
Informatie over de Federatie vindt u op www.federatiemaasdorpen.nl

Corona
We wachten nog op aanwijzingen van het Bisdom over het hervatten van de Missen en/of Gebedsdiensten. Ook weten we nog niet vanaf wanneer het kerkkoor weer samen mag zingen. En we twijfelen of de jaarlijkse processie kermiszondag door kan gaan. Het zijn allemaal nog onzekerheden.

Kerkportaal
Vanaf het Pinksterweekend zal het kerkportaal weer iedere dag open zijn van 9.00 tot 17.00 uur. Wel hebben we besloten om camerabewaking aan te brengen in het portaal. Dit naar aanleiding van de diefstal vorig jaar uit de collecteblokken. Ook is de verzekering niet blij met een dagelijks open kerkdeur. De camerabeelden worden niet bekeken als er niets aan de hand is. Iedereen kan dus gerust een kaars aansteken zonder zich bespied te voelen.

Pastorie
Er worden vragen gesteld over de pastoorswoning aan de Veerweg. Deze is niet te koop of te huur. Het Bisdom heeft gevraagd deze beschikbaar te houden voor een nieuwe kapelaan. Er moet natuurlijk wel onderhoud gepleegd worden, vooral in de tuin. We zijn blij, dat Jens Rutten als vrijwilliger het gazon wil maaien, waarbij hij vaak hulp krijgt van Chris Hoogveld.

Kerkbijdrage
Bankrekening NL15 RABO 0130 1910 51 ten name van RK Parochie Lottum.

Misintenties

Schriftelijk in de brievenbus op Hombergerweg 6. Graag 2 weken van tevoren. Of telefonisch 077-4631600 of via het contactformulier op www.parochielottum.nl.
Betaling van Heilige Missen (€ 27,50) bij voorkeur per bank op rekening NL62 RABO 0130 1910 78 of per kas in de envelop bij het opgaafformulier.