Weekberichten

Kerkberichten Lottum

22 SEPTEMBER
9.00 uur: Hoogmis, opgeluisterd door het kerkkoor.

29 SEPTEMBER
10.00 uur: Hoogmis, opgeluisterd door de kerkkoren van Lottum, Broekhuizen en Broekhuizenvorst.
Na deze hoogmis zullen we afscheid nemen van pastoor Verheggen. Er is gelegenheid om hem persoonlijk een hand te drukken en nog even samen te zijn. We houden dit afscheid samen met de parochianen van Broekhuizen en Broekhuizenvorst.
Intenties: Nel van de Winkel-Timmermans;
Truus Relouw-van Lier en schoonzoon John Hermans;
Godelieve Vervoort-De Cocq.

Rond de Lottumse toren

www.parochielottum.nl
Telefoon secretaris Mieke Teluy: 077-4632581
Telefoon Pastoor Verheggen: 0478-691217
Telefoon Kapelaan Mielnik: 06-15153010

Uitnodiging
Op zondag 29 september nemen we afscheid van Pastoor Verheggen, die door het Bisdom is overgeplaatst naar Zuid-Limburg. Bijna 5 jaar is hij pastoor geweest van onze parochie Lottum. We willen hem bedanken voor zijn inzet en nodigen alle werkgroepsleden, verenigingen en inwoners van Lottum uit om Pastoor een hand te drukken op die zondag. De hoogmis is om 10.00 uur, de receptie vanaf 11.00 uur.

Kerken in een ander licht
Het is geweldig hoeveel glazen potjes er al gebracht zijn naar het portaal van de kerk. De biechtstoelen staan helemaal vol. Het portaal is nog 1 week overdag open en u kunt nog potjes brengen. We gaan er een mooie manifestatie van maken 6 en 7 november met muziek, tentoonstelling en heel veel lichtjes.

Kerkbijdrage
Bankrekening NL15 RABO 0130 1910 51 ten name van RK Parochie Lottum.
De kerk heeft uw steun hard nodig.

Misintenties

Schriftelijk in de brievenbus op Hombergerweg 6. Graag 2 weken van tevoren. Of telefonisch 077-4631600 of via het contactformulier op www.parochielottum.nl.
Betaling van Heilige Missen (€ 27,50) bij voorkeur per bank op rekening NL62 RABO 0130 1910 78 of per kas in de envelop bij het opgaafformulier.

Kosters:
22 september: Truus van Helden-Wagemans
29 september: Annie Aarts-Donders

Misdienaars
22 september: Isa Rutten, Aniek Hoogveld
29 september: Jens Rutten, Chris Hoogveld