Weekberichten

Kerkberichten Lottum


ZONDAG 20 JUNI

Er is geen Hoogmis in Lottum.

ZONDAG 27 JUNI
9.00 uur: Hoogmis met orgelmuziek en zang.
Intentie: Betty Kranz-Bergmans.

ZONDAG 4 JULI, KERMISZONDAG.

De processie mag doorgaan. We weten nog niet hoe laat de hoogmis begint, maar waarschijnlijk later dan 9.00 uur. Misintenties kunnen wel doorgegeven worden. We hopen deze Lottumse traditie weer op te pakken.

Rond de Lottumse toren

www.parochielottum.nl
Secretariaat: Konijnskampstraat 19, 5973 NM Lottum
Telefoon Pastoor Schreiber: 0478-691217
Telefoon Kapelaan Danny Horsch 06-29382261
Informatie over de Federatie vindt u op www.federatiemaasdorpen.nl
Priesternooddienst 06-55408023 voor bijvoorbeeld ziekenzalving (bediening).

Overleden
Drika Verheijen-Litjens (92 jaar), voorheen Quirinushof 7
Deelneming aan haar kinderen en kleinkinderen.

Kerkbijdrage
Bankrekening NL15 RABO 0130 1910 51 ten name van RK Parochie Lottum.
Hebt u ook al een bijdrage overgemaakt voor het behoud van “onze” kerk?

Misintenties
Schriftelijk in de brievenbus op Hombergerweg 6. Graag 2 weken van tevoren. Of telefonisch 077-4631600 of via het contactformulier op www.parochielottum.nl.
In het portaal van de kerk liggen hiervoor formulieren.
Betaling van Heilige Missen (€ 27,50) bij voorkeur per bank op rekening
NL62 RABO 0130 1910 78 of per kas in de envelop bij het opgaafformulier.

Misdienaars
27 juni: Aniek en Chris
4 juli: Acolieten en alle misdienaars.

Orgelconcert
Op zondag 18 juli vindt weer een orgelconcert plaats in onze kerk op het Randebrock orgel. Organist is Geert Verhallen. Verder werken mee: Roel Verheggen (dwarsfluit en zang) en Anneke Miggiels (zang). Het wordt een prachtig zomerconcert. Voor het reserveren van plaatsen: zie volgende Mededelingen.