Weekberichten

Kerkberichten Lottum

ZONDAG 3 MAART
9.30 uur: Toediening van het Heilig Vormsel door Deken Wilson Varela.
Voor Veerle, Lotte, Dylan en Renske
Opluistering: Kinderkoor Horst.
Koster: Anita Wekx-Coenders
Misdienaars: Isa en Lynn

ZONDAG 10 MAART
Er is geen Hoogmis in Lottum.

Rond de Lottumse toren
www.parochielottum.nl
Email: info@parochielottum.nl
Secretariaat: Konijnskampstraat 19, 5973 NM Lottum

Aanmelden doopsels en uitvaarten
Secretariaat Federatie Horst-Sevenum 077-3981416.
Informatie over de Federatie vindt u op www.federatiemaasdorpen.nl
Priesternooddienst 06-55408023 voor bijvoorbeeld ziekenzalving (bediening).

Kerkbijdrage
Bankrekening NL15 RABO 0130 1910 51 ten name van RK Parochie Lottum.
Het nieuwe jaar is begonnen. De Parochiegids is verspreid onder de trouwe deelnemers van de Kerkbijdrage. Andere parochianen kunnen een Parochiegids meenemen uit het portaal van de kerk. Mag de kerk weer op uw steun rekenen?

Misintenties
Schriftelijk in de brievenbus op Hombergerweg 6. Graag 2 weken van tevoren. Of telefonisch 077-4631600 of via het contactformulier op www.parochielottum.nl.
In het portaal van de kerk liggen hiervoor formulieren.
Betaling van Heilige Missen (€ 30,00) bij voorkeur per bank op rekening
NL62 RABO 0130 1910 78 of per kas in de envelop bij het opgaafformulier.

[kento-splash-screen]