Weekberichten

Kerkberichten Lottum

ZONDAG 22 MEI
Er is geen hoogmis in Lottum

14.30 uur: Rozenkrans bidden in de Houthuizerkapel.

ZONDAG 29 MEI
9.00 uur: Hoogmis, opgeluisterd door het kerkkoor.

14.30 uur: Rozenkrans bidden in de Houthuizerkapel.

Rond de Lottumse toren
www.parochielottum.nl
Secretariaat: Konijnskampstraat 19, 5973 NM Lottum
Telefoon Kapelaan Danny Horsch 06-29382261
Aanmelden doopsels en uitvaarten Secretariaat Federatie Horst-Sevenum 077-3981416.
Informatie over de Federatie vindt u op www.federatiemaasdorpen.nl
Priesternooddienst 06-55408023 voor bijvoorbeeld ziekenzalving (bediening).

Kapel Houthuizen
In de maand mei wordt er weer iedere zondag om 14.30 uur de rozenkrans gebeden in de Familiekapel van Houthuizen. U bent van harte welkom om mee te doen.

Pinksteren
Er is een extra hoogmis voor Lottum op zondag 5 juni, Pinksteren.
Deze wordt opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie. Aanvang 10.30 uur.

Misdienaars
Kinderen, die de eerste heilige communie hebben gedaan, kunnen zich opgeven als misdienaar. Er wordt eerst geoefend en de eerste keren dien je samen met een oudere misdienaar. Vragen of aanmelden: Maria Vergeldt 06-22700552.

Kerkbijdrage
Bankrekening NL15 RABO 0130 1910 51 ten name van RK Parochie Lottum.
Geef om de kerk en het kerkgebouw van Lottum!

Misintenties
Schriftelijk in de brievenbus op Hombergerweg 6. Graag 2 weken van tevoren. Of telefonisch 077-4631600 of via het contactformulier op www.parochielottum.nl.
In het portaal van de kerk liggen hiervoor formulieren.
Betaling van Heilige Missen (€ 27,50) bij voorkeur per bank op rekening
NL62 RABO 0130 1910 78 of per kas in de envelop bij het opgaafformulier.

Kosters
29 mei: Henny Verhaagh-Schelbergen

Misdienaars
29 mei: Aniek Hoogveld, Nora Vergeldt

[kento-splash-screen]