Weekberichten

Kerkberichten Lottum


ZONDAG 7 AUGUSTUS

9.00 uur: Hoogmis, opgeluisterd door het kerkkoor.
Intenties: Mis uit dankbaarheid bij het 65 jarig kerkelijk huwelijk
van Thei Rutten en Nellie Coenen.

ZONDAG 14 AUGUSTUS
Er is geen Hoogmis in Lottum.

ZONDAG 21 AUGUSTUS
9.00 uur: Hoogmis, opgeluisterd door het kerkkoor.
Intenties: Pastoor Wiel van Hoef.

Rond de Lottumse toren
www.parochielottum.nl
Secretariaat: Konijnskampstraat 19, 5973 NM Lottum
Telefoon Kapelaan Danny Horsch 06-29382261
Aanmelden doopsels en uitvaarten Secretariaat Federatie Horst-Sevenum 077-3981416.
Informatie over de Federatie vindt u op www.federatiemaasdorpen.nl
Priesternooddienst 06-55408023 voor bijvoorbeeld ziekenzalving (bediening).

Aanvang mistijden vanaf september

Vanaf september zal de Hoogmis in Lottum beginnen om 9.30 uur. Dit om de mistijden van de Federatie Maasdorpen gelijk te stemmen met die van de Federatie Horst/Sevenum.

Kerkbijdrage
Bankrekening NL15 RABO 0130 1910 51 ten name van RK Parochie Lottum.
Geef om de kerk en het kerkgebouw van Lottum! ! Iedere bijdrage is welkom. Het betekent uw betrokkenheid bij de parochie Lottum.

Misintenties
Schriftelijk in de brievenbus op Hombergerweg 6. Graag 2 weken van tevoren. Of telefonisch 077-4631600 of via het contactformulier op www.parochielottum.nl.
In het portaal van de kerk liggen hiervoor formulieren.
Betaling van Heilige Missen (€ 27,50) bij voorkeur per bank op rekening
NL62 RABO 0130 1910 78 of per kas in de envelop bij het opgaafformulier.

Kosters
7 augustus: Anita Wekx-Coenders
21 augustus: Henny Verhaagh-Schelbergen

Misdienaars
7 augustus: Isa Rutten, Nard Vergeldt
21 augustus: Lynn Billekens.

[kento-splash-screen]