Weekberichten

Kerkberichten Lottum

ZONDAG 1 NOVEMBER
9.00 uur: Hoogmis met orgelmuziek en zang
Intenties: Wiel Eikelenberg, overleden ouders en familieleden;
Frans Breukers;
Familie Snellen-van Hameren.

ZONDAG 8 NOVEMBER
Geen hoogmis in Lottum.

ZONDAG 15 NOVEMBER
9.00 uur: Hoogmis met orgelmuziek en zang.
Intenties: Zeswekendienst Louis Coenders;
Betty Kranz (1e jaardienst);
Piet Coenders;
Léon Gooren en overledenen van de families
Gooren-Peeten en Nissen-Gooren;
Hand Thijssen en Nel Thijssen-van Leuven.

Rond de Lottumse toren

www.parochielottum.nl
Telefoon secretaris Mieke Teluy: 077-4632581
Telefoon Pastoor Schreiber: 0478-691217
Informatie over de Federatie vindt u op www.federatiemaasdorpen.nl
Spreekuur Pastoor iedere zaterdag van 14.30 tot 14.50 uur in de kerk.

Nieuwe corona maatregelen
Helaas is het aantal coronabesmettingen in de afgelopen weken schrikbarend opgelopen. Op advies van de minister hebben de bisschoppen besloten dat er voortaan maar 30 personen aanwezig mogen zijn in een kerkdienst. Bovendien wordt aan bezoekers gevraagd om een mondkapje te dragen.

Kerkbijdrage
Bankrekening NL15 RABO 0130 1910 51 ten name van RK Parochie Lottum.
De nieuwe verwarmingsketel is besteld. Help de kerk met een extra bijdrage voor deze megaklus. We hopen de komende winter weer samen te kunnen komen in een lekker verwarmde kerk.

Misintenties

Schriftelijk in de brievenbus op Hombergerweg 6. Graag 2 weken van tevoren. Of telefonisch 077-4631600 of via het contactformulier op www.parochielottum.nl.
Betaling van Heilige Missen (€ 27,50) bij voorkeur per bank op rekening NL62 RABO 0130 1910 78 of per kas in de envelop bij het opgaafformulier.

Misdienaars
1 november: Jens Rutten, Chris Hoogveld
15 november: Aniek Hoogveld, Isa Rutten