Weekberichten

Kerkberichten Lottum

21 JULI
Geen heilige mis in Lottum.
16.00 uur: Orgelconcert

28 JULI
9.00 uur: Hoogmis, opgeluisterd door het kerkkoor.
Intenties: Jan Geurts en Christine Geurts-Engels.

4 AUGUSTUS
Geen heilige mis in Lottum.

CONCERT VOOR ORGEL, TROMPET EN BAS IN LOTTUM.
Op zondag 21 juli vindt er in de kerk van Lottum een orgelconcert plaats door de organist Hayo Boerema.Dit concert wordt mede opgeluisterd door twee muzikanten. Trompettist Maurice van Dijk en bassist Bram Trouwborst.
Het afwisselende programma bevat werken van onder andere Bach, Händel, César Franck en Jean Langlais waarin het orgel zowel solistisch als in diverse combinaties tot klinken komt. Daarnaast uiteraard een improvisatie van de organist zelf. Hayo Boerema wil het orgel toegankelijk maken voor een breed publiek.

Rond de Lottumse toren

www.parochielottum.nl
Telefoon secretaris Mieke Teluy: 077-4632581
Telefoon Pastoor Verheggen: 0478-691217
Telefoon Kapelaan Mielnik: 06-15153010

Overleden
Truus Keltjens-Daniëls (83 jaar), Siebersbeek 15
Deelneming aan haar kinderen, familie en vrienden.

Noud Keltjens (71 jaar), Hoofdstraat 14a
Deelneming aan zijn familie en vrienden.

Kerken anders verlicht
Inzameling glazen potjes voor de manifestatie “Kerken anders verlicht” op 6 en 7 november. Hebt u glazen potjes over, breng ze dan naar het portaal van de kerk, iedere dag open van 9.00 tot 17.00 uur. En wilt u ons hierbij helpen, dan graag potjes zonder deksel en zonder etiket. Al vast bedankt voor de medewerking.

Kerkbijdrage
Bankrekening NL15 RABO 0130 1910 51 ten name van RK Parochie Lottum.
De kerk heeft uw steun hard nodig.

Misintenties

Schriftelijk in de brievenbus op Hombergerweg 6. Graag 2 weken van tevoren. Of telefonisch 077-4631600 of via het contactformulier op www.parochielottum.nl.
Betaling van Heilige Missen (€ 27,50) bij voorkeur per bank op rekening NL62 RABO 0130 1910 78 of per kas in de envelop bij het opgaafformulier.

Kosters:
28 juli: Annie Aarts-Donders

Misdienaars
28 juli: Jens en Isa Rutten